Skip to Main Content

Filter

Button Bar

Översikt Sverige

Antal och Borvarde

Länens deltagande (antal besvarade prover)

Prov Charts

Prov1

Prov2

Prov3

Results text

Om utskickade externkontrollerna hade varit riktiga patientprover skulle 172 av 525 personer med Covid-19 felbedömas som friska medan sex friska patienter av 261 provtagna skulle felaktigt bedömts ha Covid-19.